Help ik heb een kortsluiting!

Een kortsluiting kan je wel eens overkomen zijn, dan valt al het licht en alle aangesloten elektrische apparaten uit. De kans is dan groot dat dit een kortsluiting blijkt te zijn. Hoe ontstaat een kortsluiting dan precies? Een kortsluiting ontstaan wanneer elektrische draden elkaar aanraken. De oorzaak hiervan is meestal dat er iets defect of kapot is. De elektrische draden zijn namelijk altijd beschermd met een isolatielaag. Deze isolatielaag kan aangetast zijn door warmte, water, slijtage of andere oorzaken. De stroom gaat dan naar een totaal andere plaats, een plaats waar het totaal niet hoort te zijn. De stroom wordt natuurlijk niet geleid door iets, dus het zoekt zijn eigen weg. De stroomsterkte kan hierdoor erg oplopen. Dit zorgt ervoor dat de draden veels te warm worden waardoor er kortsluiting ontstaat. Hierdoor kan er zelfs een brand ontstaan. Alle stroom wordt uitgeschakeld als de stop of automaat dit signaleert.

Kortsluiting op gevaarlijke plekken

Een kortsluiting kan op meerdere plekken ontstaan. Als het op belangrijke plekken, plekken zoals in de meterkast, gebeurd zijn de gevolgen zeer gevaarlijk. De meterkast is een essentieel onderdeel in je woning, en zonder de meterkast kan je geen gebruik maken van elektriciteit, omdat alles via daar gaat. Een meterkast en groepenkast voorzien je woning als het ware van stroom. Als er bijvoorbeeld een gasleiding in je meterkast aanwezig is, kunnen er zeer onveilige situaties ontstaan. Hoe kan er dan een kortsluiting in mijn meterkast ontstaan? Een kortsluiting ontstaat door onveilige situaties. Onveilige situaties in de meterkast kunnen ontstaan door bijvoorbeeld een gebrek aan onderhoud, overbelasting, slechte montage, overbelasting en als er brandbare materialen aanwezig zijn. 

Kortsluiting aan een stopcontact

Het kan ook zijn dat er een kortsluiting aan een stopcontact ontstaat. Als je hebt onderzocht aan welke groep deze stopcontact is aangesloten kan je deze groep ook uitschakelen. Als je hier niet uitgekomen bent is het belangrijk dat je alle apparaten uit het stopcontact trekt. Zo kun je peilen aan welke groep deze stopcontacten zijn verbonden. Als de schakelaars terugspringen, ligt de kortsluiting aan het stopcontact of de wandcontactdoos. Als het aan de wandcontactdoos ligt moet het vervangen orden. Als de schakelaars niet terugspringen ligt het aan de apparaten. Test dit wel voorzichtig en 1 voor 1 totdat het duidelijk is welk apparaat het probleem veroorzaakt. Deze test heet de stekkerproef.

Het is belangrijk dat je regelmatig controles uitvoert om kortsluitingen te voorkomen. Als je hier geen verstand van hebt moet je het aan een ervaren elektricien overlaten. Ook als je niet kunt bepalen wat de oorzaak is van de kortsluiting kun je het beste een elektricien inschakelen.